ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุไรรัตน์ ปรัชญาเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2561,08:46  อ่าน 53 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษาชาย
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2561,08:46   อ่าน 53 ครั้ง