ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุไรรัตน์ ปรัชญาเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2561,13:12  อ่าน 54 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกอุทุ่ง จากนิทรรศการปัญหานิทรรค์ที่ 60
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2561,13:12   อ่าน 54 ครั้ง