ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว งานเปิดบ้านวิชการ มปณ. 60
ชื่ออาจารย์ : นางสาววันเพ็ญ แผ่นใหญ๋
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2561,10:26  อ่าน 115 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว งานเปิดบ้านวิชการ มปณ. 60
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุชัญญดา วิชาเดช
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2561,10:25  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เปิดประตูสู่การเรียนรู้ มปณ
ชื่ออาจารย์ : น.ส.จุไรรัตน์ ปรัชญาเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2561,10:23  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นิทรรศการวิชาการ "ราชวินิตแบางแค"
ชื่ออาจารย์ : น.ส.จุไรรัตน์ ปรัชญาเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2561,10:19  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย ป.1-6 นิทรรศการ "ราชวินิตบางแค"
ชื่ออาจารย์ : นายอำนาจ แขนสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2561,10:17  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันจัดสวนถามแบบแห้ง นิทรรศการวิชาการ "ราชวินิตแบางแค"
ชื่ออาจารย์ : นายประภาส สุพรรณดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2561,10:16  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด นิทรรศการ "ราชวินิตบางแค"
ชื่ออาจารย์ : นายประภาส สุพรรณดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2561,10:15  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 นิทรรศการวิชาการ "ราชวินิตแบางแค"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทัศนีย์ เรืองพยัคฆ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2561,10:14  อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสร้างแผ่นพับระชาสัมพันธ์นิทรรศการวิชาการ "ราชวินิตบางแค"
ชื่ออาจารย์ : นางสายฝน พิเชฐภูรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2561,10:12  อ่าน 97 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษาชาย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุไรรัตน์ ปรัชญาเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2561,08:46  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..