ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว งานเปิดบ้านวิชการ มปณ. 60
ชื่ออาจารย์ : นางสาววันเพ็ญ แผ่นใหญ๋
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2561,10:26  อ่าน 223 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เปิดประตูสู่การเรียนรู้ มปณ
ชื่ออาจารย์ : น.ส.จุไรรัตน์ ปรัชญาเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2561,10:23  อ่าน 202 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นิทรรศการวิชาการ "ราชวินิตแบางแค"
ชื่ออาจารย์ : น.ส.จุไรรัตน์ ปรัชญาเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2561,10:19  อ่าน 194 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย ป.1-6 นิทรรศการ "ราชวินิตบางแค"
ชื่ออาจารย์ : นายอำนาจ แขนสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2561,10:17  อ่าน 185 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันจัดสวนถามแบบแห้ง นิทรรศการวิชาการ "ราชวินิตแบางแค"
ชื่ออาจารย์ : นายประภาส สุพรรณดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2561,10:16  อ่าน 181 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด นิทรรศการ "ราชวินิตบางแค"
ชื่ออาจารย์ : นายประภาส สุพรรณดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2561,10:15  อ่าน 198 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสร้างแผ่นพับระชาสัมพันธ์นิทรรศการวิชาการ "ราชวินิตบางแค"
ชื่ออาจารย์ : นางสายฝน พิเชฐภูรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2561,10:12  อ่าน 181 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษาชาย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุไรรัตน์ ปรัชญาเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2561,08:46  อ่าน 192 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ระดับประถมศึกษา งานโพธิสารนิทรรศ 60
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุไรรัตน์ ปรัชญาเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2561,08:44  อ่าน 182 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ประเภทการพูดสุนทรพจน์ ระดบมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเบญจมาศ กรีแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2561,13:15  อ่าน 198 ครั้ง
รายละเอียด..