ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษาชาย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุไรรัตน์ ปรัชญาเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2561,08:46  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ระดับประถมศึกษา งานโพธิสารนิทรรศ 60
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุไรรัตน์ ปรัชญาเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2561,08:44  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ประเภทการพูดสุนทรพจน์ ระดบมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเบญจมาศ กรีแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2561,13:15  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกอุทุ่ง จากนิทรรศการปัญหานิทรรค์ที่ 60
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุไรรัตน์ ปรัชญาเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2561,13:12  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ประเภทการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Photoshop ระดับมัธยมศึกษาMicrosoft office 2010 ระดับมัธยมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางจีณัฎฐ์ ครองก่ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2561,13:10  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ การใช้ phottoshop ระดับมัธยมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางจีณัฎฐ์ ครองก่ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2561,13:08  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาหมากรุก นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายอำนาจ แขนสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2561,13:05  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยอันดับ 3 การประกวดสวดมนต์สรภัญญะ ระดับประถมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวลัลนา บัวศร๊
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2561,13:05  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับทอง การประกวดสื่อการเรียนรู้ ประเภทหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชื่อสื่อ "สัตว์ทะเล ระดับปฐมวัย" เครือข่ายโรงเรียนที่ 65
ชื่ออาจารย์ : นางอมรมาศ ธนสมบูรณ์วงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2561,13:04  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับทอง การประกวดสื่อการเรียนรู้ ประเภทหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชื่อสื่อ "ไข่ฉันหาย ระดับปฐมวัย" เครือข่ายโรงเรียนที่ 65
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธนพร แก้วเมืองทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2561,13:03  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..