ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกาพย์ยานี 11 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.สิริพรรณ ก้านพิกุล
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2561,13:15   อ่าน 40 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกาพย์ยานี 11 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.นฤมล ใจตรง
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2561,09:13   อ่าน 22 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกาพย์ยานี 11 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ทักษอร อายิ
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2561,09:15   อ่าน 23 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน ตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 23 ระดับจังหวัด
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.สิริพรรณ ก้านพิกุล
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2561,09:16   อ่าน 27 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน ตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 23 ระดับจังหวัด
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.วนันยา คงนะ
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2561,09:21   อ่าน 24 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน ตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 23 ระดับจังหวัด
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ปาณิสรา พวงคำ
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2561,09:22   อ่าน 25 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยอันดับ 3 การประกวดสวดมนต์สรภัญญะ ระดับประถมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ธิดาวรรณ ทำของดี
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2561,09:24   อ่าน 27 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยอันดับ 3 การประกวดสวดมนต์สรภัญญะ ระดับประถมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ
ชื่อนักเรียน : ด.ช.เมธี มีเจริญ
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2561,09:26   อ่าน 33 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาหมากรุก นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2560
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ชลสิทธิ์ จงกสิกิจ
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561,12:24   อ่าน 21 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาหมากรุก นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2560
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.กุรุพินท์ มังสะพันธ์
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561,12:25   อ่าน 17 ครั้ง