ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 16) 09 พ.ย. 62
การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวัดอุดมรังสี ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 754) 18 ก.พ. 62
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 (อ่าน 323) 06 ก.ค. 61
โครงการประชารัฐหนองแขมเกษตรแฟร์ (อ่าน 656) 02 ก.ค. 61
ปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ O-net (อ่าน 421) 29 มิ.ย. 61
ข้อปฏิบัติการตรวจสภาพแช่นมในโรงเรียน (อ่าน 299) 22 มิ.ย. 61
ข้อตรวจสอบความปลอดภัยของทางเดิน (ท่อจ่ายน้ำ) (อ่าน 353) 22 มิ.ย. 61
แนวทางการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (อ่าน 355) 22 มิ.ย. 61