ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 421) 09 พ.ย. 62
การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวัดอุดมรังสี ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1598) 18 ก.พ. 62
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 (อ่าน 582) 06 ก.ค. 61
โครงการประชารัฐหนองแขมเกษตรแฟร์ (อ่าน 953) 02 ก.ค. 61
ปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ O-net (อ่าน 697) 29 มิ.ย. 61
ข้อปฏิบัติการตรวจสภาพแช่นมในโรงเรียน (อ่าน 454) 22 มิ.ย. 61
ข้อตรวจสอบความปลอดภัยของทางเดิน (ท่อจ่ายน้ำ) (อ่าน 533) 22 มิ.ย. 61
แนวทางการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (อ่าน 612) 22 มิ.ย. 61