ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวัดอุดมรังสี ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 685) 18 ก.พ. 62
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 (อ่าน 289) 06 ก.ค. 61
โครงการประชารัฐหนองแขมเกษตรแฟร์ (อ่าน 617) 02 ก.ค. 61
ปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ O-net (อ่าน 381) 29 มิ.ย. 61
ข้อปฏิบัติการตรวจสภาพแช่นมในโรงเรียน (อ่าน 284) 22 มิ.ย. 61
ข้อตรวจสอบความปลอดภัยของทางเดิน (ท่อจ่ายน้ำ) (อ่าน 327) 22 มิ.ย. 61
แนวทางการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (อ่าน 327) 22 มิ.ย. 61