ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางบงกช หมีน้ำเงิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย. 2562