เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
      
                                                                                 คำร้องและทำนอง โดย คุณครูไพโรจน์   เสือประสงค์
 
               อุดมรังสีสดสีแพรวพราย   บุปผาเรียงรายมากมายพฤกษาสะพรั่ง    สวนหย่อมน้อมใจอยู่ในภวังค์  ดั่งมีมนต์ขลังทุกวันที่ได้มาเยือน  อุดมรังสีสดสีตระการ   ดังทิพย์วิมานเปรียบปานสวรรค์ลอยเลื่อนถึงห่างแสนไกลก็ไม่เคยเลือน คิดไปก็เหมือนบ้านเรือนที่เคยอยู่มาเขตรั้วกว้างใหญ่โอบกอดอาคาร สระสวยตระการสราญสุขสมอุรามวลหมู่มัจฉาว่ายแหวกธารา ร่มเงาศาลาน่าชมภิรมย์สุขใจอุดมรังสีสดสีเรืองรอง สดใสใยยองมั่นปองสมดังฝันใฝ่สำเร็จวิชากลับมาอาลัย ไม่อยากไปไหนห่างไกลอุดมรังสี 
 
-------------------------------------------------------------------------------------     
เพลงมาร์ชอุดมรังสี
  
             
คำร้อง โดย คุณครูธงชัย สาระพจน์ 
ทำนอง โดย คุณครูจุไรรัตน์ ปรัชญาเกรียงไกร
 
              อุดมรังสีเป็นแหล่งศึกษา  มุ่งพัฒนาเยาวชน   วิชาการเด่นเป็นที่พึงแห่งตน    มานะอดทนเสมอมา  จิตรวมพร้อมพรักสมัครสมาน  สร้างทุกกาางานนำมวลมิตรมา  น้ำใจงามเด่นดุจดวงดารา ความรักศรัทธาคือสามัคคี  ชมพูแดงแทนความแกร่ง  ดุจกำแพงน้ำใจรักใคร่ทวี  ใจก่อเกื้อจิตเอื้ออารี  อุดมรังสีน้องพี่ดุจสายสัมพันธ์  ร่วมใจรักชาติรักศาสนา แนบชิดอุราชีวีนิรันดร์  หลอมใจเป็นหนึ่่งเพื่อจอมราชัน น้อมเศียรอภิวันตราบชีพมลาย 
 -------------------------------------------------------------------------------------