รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนวัดอุดมรังสี
563   แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 02-4210220


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :